Medianetway logo Banneri

Medianetway.com:n toimintamalli

1. Rekisteröityminen

Tilauksen/tarjouspyynnön tekeminen edellyttää rekisteröitymistä. Ensimmäisen tilauksen/tarjouspyynnön yhteydessä asiakkaan tulee:

 1. Rekisteröityä asiakkaaksi Medianetway.com:n asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä ja muut pakolliset tiedot.
 2. Antaa suostumuksensa, että asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä tietoja luovuteta eteenpäin.
 3. Asiakkaan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta nettikauppaa tehdessään.

2. Tilauksen sitovuus

 1. Asiakkaan ja toimittajien välinen yhteydenpito tapahtuu järjestelmässä ja järjestelmän tapahtumista ilmoitetaan prosessin alkaessa sähköpostitse. Asiakas sitoutuu tilauksen/ tarjouspyynnön tehtyään tarkkailemaan järjestelmää tilausvahvistuksen/tarjouksen saamiseksi.
 2. Tilaus astuu voimaan kun asiakas on saanut siitä sähköpostiinsa tilausvahvistuksen.
 3. Asiakas ei ole tilauksen jälkeen oikeutettu muuttamaan sopimusehtoja.

3. Hinnat

 1. Voimassa oleva hinta on se, jonka järjestelmä osoittaa ja se ilmoitetaan euroina. Järjestelmän ylläpitäjä pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutoksiin.
 2. Tilaushinta on lopullinen hinta ja kattaa niin valmistuksen kuin asiakkaan ilmoittamaan/ilmoittamiin paikkoihin kuljetuksetkin.

4. Toimitus

 1. Suoraostojen toimitusaika on yleensä 5-10 arkipäivää. Tarjouspyynnön kautta tapahtuvissa tilauksissa toimitusaika on tarjouksessa ilmoitettu aika.
 2. Mikäli tuote halutaankin muuhun kuin tilauksen yhteydessä sovittuun aikaan, siitä on neuvoteltava toimittajan kanssa ja muutoksesta on ilmoitettava aina myös Mediaportti Oy:lle.
 3. Kuljetuksista huolehtii pääsääntöisesti Suomen Posti.

5. Maksuehdot

Asiakas maksaa laskun vasta saatuaan tuotteet/palvelun. Pääsääntöisesti aineisto palautetaan tuotteiden toimituksen yhteydessä takaisin asiakkaalle. Suoraostoissa laskuttaja on Mediaportti Oy ja tarjousten kautta tapahtuvissa tilauksissa toimittaja.

6. Reklamaatio

Asiakkaan on tuotteen/palvelun saatuaan kohtuullisessa ajassa tarkastettava toimitus ja tehtävä virheellisestä toimituksesta välittömästi ilmoitus niin toimittajalle kuin Mediaportti Oy:lle. Toimittaja ja asiakas pyrkivät keskenään sopimaan asian eikä Mediaportti Oy ole osapuoli po. asiassa.

Asiakas reklamoi virheellisestä kuljetuksesta suoraan liikenöitsijää eikä Mediaportti Oy ole osapuoli po. asiassa.

7. Ylivoimainen este

Mediaportti Oy ei vastaa siitä jos toimitus estyy, vaikeutuu tai jos Mediaportti Oy:llä ei ole vaikutusmahdollisuutta em.seikkojen syntymiseen kuten luonnonmullistuksen, vienti- ja tuontikiellon, viranomaisen päätöksen, häiriintymisen tai muusta vastaavasta toimintaa vaikeuttavasta syystä.

8. Riitojen ratkaisu

Tästä nettikauppasopimuksesta aiheutuviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia, jos niitä ei ensisijaisesti pystytä osapuolten välillä sopimaan.